Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 13 (có đáp án): Di truyền liên kết

  • 1435 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Hiện tượng di truyền liên kết đã được phát hiện bởi

Xem đáp án

Đáp án B

Hiện tượng di truyền liên kết đã được phát hiện bởi Moocgan


Câu 2:

Moocgan đã sử dụng đối tượng nghiên cứu nào cho các thí nghiệm của mình

Xem đáp án

Đáp án D

Moocgan đã sử dụng ruồi giấm cho các thí nghiệm của mình


Câu 3:

Ruồi giấm được xem là đối tượng thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền vì

Xem đáp án

Đáp án D

Ruồi giấm mang nhiều đặc điểm thuận lợi cho các nghiên cứu di truyền:

+ Dễ nuôi trong ống nghiệm

+ Đẻ nhiều

+ Vòng đời ngắn

+ Có nhiều biến dị dễ quan sát

+ Số lượng NST ít (2n = 8)


Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của ruồi giấm?

Xem đáp án

Đáp án C

Đặc điểm không có ở ruồi giấm là C, các biến dị ở ruồi giấm nhiều, dễ quan sát


Câu 5:

Moocgan theo dõi sự di truyền của hai cặp tính trạng về

Xem đáp án

Đáp án C

Moocgan theo dõi sự di truyền của hai cặp tính trạng về màu sắc của thân và độ dài của cánh của ruồi giấm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận