Trắc nghiệm Sinh 9 Bài 29 (có đáp án): Bệnh và tật di truyền ở người

  • 1501 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Bệnh, tật di truyền là:

Xem đáp án

Đáp án B

Bệnh, tật di truyền là bệnh của bộ máy di truyền, gồm những bệnh, tật phát sinh do sai sót trong cấu trúc hoặc số lượng nhiễm sắc thể, bộ gen hoặc sai sót trong quá trình hoạt động của gen


Câu 2:

Nguyên nhân có thể dẫn đến các bệnh di truyền và tật bẩm sinh ở người là do

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên nhân có thể dẫn đến các bệnh di truyền và tật bẩm sinh ở người là do các tác nhân vật lí, hoá học trong tự nhiên, ô nhiễm môi trường sống, rối loạn hoạt động trao đổi chất bên trong tế bào


Câu 3:

Ở người, tính trạng nào sau đây di truyền có liên quan đến giới tính?

Xem đáp án

Đáp án C

Bệnh máu khó đông di truyền có liên quan đến giới tính


Câu 4:

Bệnh di truyền xảy ra do đột biến gen là

Xem đáp án

Đáp án C

Bệnh máu không đông và bệnh bạch tạng xảy ra do đột biến gen


Câu 5:

Hội chứng Đao ở người là dạng đột biến

Xem đáp án

Đáp án A

Hội chứng Đao ở người là dạng đột biến dị bội xảy ra trên cặp NST thường


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Sơn Lầy
19:21 - 01/01/2021

bày cho taop cấy mấy tg lolol