Trắc nghiệm Sinh Học 9 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Bài 60: Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

  • 927 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái đất là:

Xem đáp án

Các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái đất là: Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái dưới nước. Hệ sinh thái dưới nước bao gồm hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái nước ngọt.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Hệ sinh thái nào dưới đây không phải là hệ sinh thái trên cạn?

Xem đáp án

Rừng ngập mặn là hệ sinh thái nước mặn, không phải là hệ sinh thái trên cạn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người?

Xem đáp án

Rừng còn có tác dụng điều hòa khí hậu, chống xói mòn, ngăn chặn lũ lụt.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Biện pháp xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia có hiệu quả chính nào sau đây?

Xem đáp án

Biện pháp xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia góp phần bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng, giữ cân bằng sinh thái, bảo vệ nguồn gen sinh vật.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Biện pháp trồng rừng có hiệu quả chính nào sau đây?

 

Xem đáp án

Biện pháp trồng rừng giúp phục hồi các hệ sinh thoái đã bị thoái hoá, chống xói mòn, tăng nguồn nước.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận