Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 9. Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết (Nhận biết) có đáp án

  • 826 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chỉ ra cặp góc đồng vị trong hình.

Chỉ ra cặp góc đồng vị trong hình. (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Các cặp góc A3^ B2^, A4^ B3^, A2^ B1^, A1^ B4^ là các cặp góc đồng vị trong hình.


Câu 2:

Chỉ ra cặp góc so le trong trong hình.

Chỉ ra cặp góc so le trong trong hình. (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Các cặp góc A4^ B1^, A1^ B2^ là các cặp góc so le trong trong hình.


Câu 4:

Chỉ ra cặp góc trong cùng phía trong hình.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Các cặp góc A4^ B2^, A1^ B1^ là các cặp góc trong cùng phía trong hình. Do đó B đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận