Câu hỏi:

06/08/2020 161

Vectơ nào sau đây cùng phương với vectơ u(-3; 7)

Trả lời:

Chọn B vì u = -3v

Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các điểm M(m; -2), N(1; 4), P(2; 3). Giá trị của m để M, N, P thẳng hàng là:

Xem đáp án » 06/08/2020 479

Câu 2:

Vectơ nào sau đây cùng hướng với vectơ u(-3; 7)

Xem đáp án » 06/08/2020 438

Câu 3:

Cho tam giác ABC có A(–2; 2), B(6; –4), đỉnh C thuộc trục Ox. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC, biết rằng G thuộc trục Oy

Xem đáp án » 06/08/2020 288

Câu 4:

Vectơ nào trong các vectơ sau đây cùng hướng với vectơ u4; -5

Xem đáp án » 06/08/2020 222

Câu 5:

Cho M(2; 0), N(2; 2), P(–1; 3) là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Tọa độ điểm B là:

Xem đáp án » 06/08/2020 183

Câu 6:

Cho tam giác ABC có A(–1; 1); B(5; –3); C(0; 2). Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Hãy xác định tọa độ của điểm G1 là điểm đối xứng của G qua trục Oy.

Xem đáp án » 06/08/2020 170

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »