Câu hỏi:

21/03/2021 660

Tính limxx3x+22x3+x21

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

limxx3x+22x3+x21=limxx2(3x+2)2x3+x21=limx3x3+2x2)2x3+x21=limx3+2x2+1x1x3=32

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết rằng a+b=4;limx1a1xb1x3 hữu hạn. Tính giới hạn L=limx1b1x3a1x

Xem đáp án » 21/03/2021 1,244

Câu 2:

Biết rằng limx32(x3+33)3x2=a3+b. Tính a2+b2

Xem đáp án » 21/03/2021 583

Câu 3:

Giá trị của giới hạn limx021+x8x3x

Xem đáp án » 21/03/2021 581

Câu 4:

Tìm tất cả các giá trị của a để limx2x2+1+ax 

Xem đáp án » 21/03/2021 554

Câu 5:

Tính limx01+2x.1+3x3.1+4x41x

Xem đáp án » 21/03/2021 392

Câu 6:

Cho hàm số f(x)=x2+2x+4x22x+4. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 21/03/2021 322

Bình luận


Bình luận