Câu hỏi:

21/03/2021 42

Tìm tất cả các giá trị của a để limx2x2+1+ax 

Trả lời:

limxx= nên limx2x2+1+ax=limxx2+1x2+a=+

limx2+1x2+a=a2<0a<2

Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biết rằng a+b=4;limx1a1xb1x3 hữu hạn. Tính giới hạn L=limx1b1x3a1x

Xem đáp án » 21/03/2021 85

Câu 2:

Tính limx01+2x.1+3x3.1+4x41x

Xem đáp án » 21/03/2021 60

Câu 3:

Tính limxx3x+22x3+x21

Xem đáp án » 21/03/2021 54

Câu 4:

Cho hàm số f(x)=x2+2x+4x22x+4. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 21/03/2021 53

Câu 5:

Giá trị của giới hạn limx+x2+xx3x23

Xem đáp án » 21/03/2021 40

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »