Câu hỏi:

12/07/2022 274

Cho Hình 4.16, biết rằng \[\widehat {DAC} = 40^\circ \], \(\widehat {DCA} = 50^\circ \), hãy tính số đo các góc của tam giác ABC.

Media VietJack

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

Xét tam giác ADC có:

\[\widehat {DAC} + \widehat {DCA} + \widehat D = 180^\circ \] (định lí tổng ba góc trong tam giác)

40° + 50° + \(\widehat D\) = 180°

\(\widehat D\) = 180° – 40° – 50°

\(\widehat D\) = 90°

Xét ∆ADC và ∆ABC có:

AD = AB (giả thiết)

DC = BC (giả thiết)

AC chung

Do đó, ∆ADC = ∆ABC (c – c – c)

Suy ra, \(\widehat {DAC} = \widehat {BAC}\); \(\widehat {DCA} = \widehat {BCA}\); \(\widehat D = \widehat B\) (các góc tương ứng).

Do đó, \(\widehat {BAC} = \widehat {DAC}\) = 40°; \(\widehat {BCA} = \widehat {DCA}\) = 50°; \(\widehat B = \widehat D\) = 90°.

Vậy tam giác ABC có \(\widehat {BAC}\)= 40°; \(\widehat {BCA}\)= 50°; \(\widehat B\)= 90°.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho các điểm A, B, C, D, E như Hình 4.18, biết rằng AB = AC, AD = AE, BD = CE. Chứng minh rằng \(\widehat {AEB} = \widehat {ADC}\).

Media VietJack

Xem đáp án » 12/07/2022 1,116

Câu 2:

Với hai tam giác ABC và MNP bất kì, sao cho ∆ABC = ∆MNP, những câu nào dưới đây đúng?

a) AB = MN, AC = MP, BC = NP.

b) \(\widehat A = \widehat M,\,\,\,\widehat B = \widehat N,\,\,\,\widehat C = \widehat P.\)

c) BA = NM, CA = PM, CB = PN.

d) \(\widehat B = \widehat P,\,\,\,\widehat C = \widehat M,\,\,\,\widehat A = \widehat N.\)

Xem đáp án » 12/07/2022 993

Câu 3:

Khi viết ∆ABC = ∆MNP thì góc nào tương ứng với góc PNM và cạnh nào tương ứng với cạnh NP. Hãy viết các cặp cạnh bằng nhau và các cặp góc bằng nhau của hai tam giác ABC và MNP đã cho.

Xem đáp án » 12/07/2022 524

Câu 4:

Cho Hình 4.17, biết rằng AD = BC, AC = BD và \(\widehat {ABD} = 30^\circ \), hãy tính số đo của góc DEC.

Media VietJack

Xem đáp án » 12/07/2022 469

Câu 5:

Với hai tam giác ABC và DEF bất kì, sao cho ∆ABC = ∆DEF, những câu nào dưới đây đúng?

a) ∆BCA = ∆FED.

b) ∆CAB = ∆EDF.

c) ∆BAC = ∆EDF.

d) ∆CBA = ∆FDE.

Xem đáp án » 12/07/2022 463

Câu 6:

Trong mỗi hình vẽ trên lưới ô vuông dưới đây, hãy chỉ ra một cặp hai tam giác bằng nhau.

Media VietJack

Xem đáp án » 12/07/2022 386

Câu 7:

Cho hình bình hành ABCD có hai đường chéo AC và BD bằng nhau (H.4.19).

Chứng minh: ∆ABD = ∆DCA; ∆ADC = ∆BCD.

Media VietJack

Xem đáp án » 12/07/2022 372

Bình luận


Bình luận