25 câu hỏi Trắc nghiệm Quy luật phân li độc lập có đáp án

  • 1305 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Theo dõi thí nghiệm của Menđen, khi lai đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, trơn và hạt xanh, nhăn với nhau thu được F1 đều hạt vàng, trơn. Khi cho F1 tự thụ phấn thì F2 có tỉ lệ kiểu hình là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Trong thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen, khi cho F1 lai phân tích thì kết quả thu được về kiểu hình sẽ thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Dựa vào phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu Hà Lan di truyền độc lập vì

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Cơ sở tế bào học của định luật phân ly độc lập là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Quy luật phân li độc lập thực chất nói về

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận