30 câu trắc nghiệm Atlat Địa lí Việt Nam đặc điểm dân cư đô thị hóa

  • 4170 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết các đô thị nào sau đây có quy mô dân số trên 1 triệu người?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy các đô thị có quy mô dân số trên 1 triệu người là Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh (Chú ý bảng chú giải – kí hiệu ô vuông có chấm tròn ở giữa).

Chọn: D


Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết đô thị nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Trị?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, ta thấy các đô thị thuộc tỉnh Quảng Trị là Đông Hà và Quảng Trị.

Chọn: B


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết thành phố nào sau đây không trực thuộc Trung ương?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, ta thấy thành phố không trực thuộc Trung ương là Biên Hòa (Chú ý kí hiệu ở bảng chú giải).

Chọn: A


Câu 4:

Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị nào sau đây ở nước ta là đô thị loại 3?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Át Lát Địa lí Việt Nam trang 15, các đô thị ở nước ta là đô thị loại 3 là Đồng Hới, Hưng Yên, Tân An, Kon Tum.

Chọn: A


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, các lễ hội truyền thống ở Đồng bằng sông Hồng là:

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, các lễ hội truyền thống ở Đồng bằng sông Hồng là Cổ Loa, Phú Giầy, Chùa Hương.

Chọn: D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận