30 câu trắc nghiệm: Địa lí ngành công nghiệp

  • 4633 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Công nghiệp chế biến cà phê của nước ta phân bổ chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Cà phê tập trung nhiều nhất ở vùng Tây Nguyên và khu vực này cũng có ngành công nghiệp chế biến cà phê phát triển nhất (tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp chế biến cà phê nhất).

Chọn: D


Câu 2:

Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta không chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/113, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: A


Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp ở nước ta?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/126, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: B


Câu 4:

Nhân tố nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có công nghiệp chế biến sữa phát triển mạnh?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là hai thành phố có mật độ dân số lớn nhất nước ta. Với dân số đông là thị trường rộng lớn để tiêu thụ các sản phẩm như sữa, bánh kẹo, rượu bia,… => Các ngành chế biến và sản xuất hàng tiêu dùng phát triển mạnh, trong đó có chế biến sữa.

Chọn: B


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp năng lượng của Duyên hải Nam Trung Bộ?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/121, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: A


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Thùy Phạm

Bình luận


Bình luận