30 câu trắc nghiệm: Địa lí ngành dịch vụ

  • 4433 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các tuyến đường sắt của nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/132, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: D


Câu 2:

Khó khăn chủ yếu về tự nhiên trong hoạt động của giao thông vận tải biển ở nước ta là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Khó khăn chủ yếu về tự nhiên trong hoạt động của giao thông vận tải biển ở nước ta là vùng biển nước ta có nhiều bão và áp thấp nhiệt đới.

Chọn: D


Câu 3:

Ngành vận tải đường biển chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng luân chuyển hàng hóa ở nước ta, chủ yếu là do

Xem đáp án

Hướng dẫn: Ngành vận tải đường biển chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng luân chuyển hàng hóa ở nước ta, chủ yếu là do vận tải đường biển chủ yếu vận chuyển quốc tế với quãng đường xa (dài).

Chọn: A


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây đúng với giao thông đường bộ (đường ô tô) ở nước ta hiện nay?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/131, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: C


Câu 5:

Điều kiện nào sau đây là quan trọng nhất để phát triển du lịch biển ở nước

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/140, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận