30 câu trắc nghiệm: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

  • 11472 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nước ta tiếp giáp với Biển Đông, nên có

Xem đáp án

Đáp án B.

Nước ta tiếp giáp với biển Đông nên được cung cấp một lượng hơi ẩm lớn từ biển làm cho độ ẩm không khí của nước ta cao, trung bình trên 80%.


Câu 2:

Biển Đông nằm trong vùng

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/36, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: C


Câu 3:

Vùng ven biển nước ta không có hệ sinh thái nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/38, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: D


Câu 4:

Loại thiên tai ít xảy ra ở vùng biển nước ta là

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/38-39, địa lí 12 cơ bản.

Chọn: B


Câu 5:

Nhận định nào sau đây không phải là ảnh hưởng của biển Đông đến khí hậu của nước ta?

Xem đáp án

Đáp án C.

Biển Đông đến khí hậu của nước ta làm giảm tính chất lạnh khô vào mùa đông và dịu bớt thời tiết nóng bức vào mùa hè -> Nhận định “Làm tăng tính chất nóng và khô của khí hậu nước ta” là không đúng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Duc Chu
05:11 - 26/10/2023

Câu 14: Đáp án là B

Trương Nguyễn NhưÝ
23:23 - 27/12/2023

14b

kim duyên
09:14 - 26/02/2024

câu 14 b