TN nhiệt đới ẩm gió mùa, TN phân hóa đa dạng, bảo vệ tài nguyên TN (p1)

  • 4326 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Đà Lạt thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy Đà Lạt thuộc vùng khí hậu Tây Nguyên.

Chọn: C


Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Sa Pa thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy Sa Pa thuộc vùng khí hậu Đông Bắc Bộ.

Chọn: A


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết Nha Trang thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ta thấy Nha Trang thuộc vùng khí hậu Nam Trung Bộ.

Chọn: A


Câu 4:

Căn cứ vào Atlat Địa ỉí Việt Nam trang 9, cho biết Điện Biên Phủ thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa ỉí Việt Nam trang 9, ta thấy Điện Biên Phủ thuộc vùng khí hậu Tây Bắc Bộ.

Chọn: B


Câu 5:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hệ thống sông nào sau đây nằm cả ở phần lãnh thổ phía Bắc  và phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, ta thấy hệ thống sông Mê Công nằm cả ở phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta.

Chọn: D


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận