Bài tập chuyên đề Toán 6 Dạng 1: Thu thập và phân loại dữ liệu có đáp án

  • 956 lượt thi

  • 88 câu hỏi

  • 0 phút

Câu 2:

b) Nêu những đối tượng thống kê và tiêu chí thống kê?

Xem đáp án

b) Đối tượng thống kê là loại nhạc cụ: Organ, Ghita, Kèn, Trống, Sáo.

Tiêu chí thống kê là số học sinh yêu thích từng loại nhạc cụ đó.


Câu 3:

c) Từ bảng của dưới đây, dãy số liệu lớp trưởng lớp  liệt kê có hợp lý không? Vì sao?

Nhạc cụ

Kiểm đếm

Số bạn yêu thích

Organ               

Ghita

Kèn

Trống

Sáo

Xem đáp án

c) Số thành viên trong câu lạc bộ theo thống kê của lớp trưởng là: (học sinh)

Theo quy định, mỗi lớp ở bậc THCS có không quá  HS. Thực tế, do điều kiện khó khăn, một lớp có số học sinh nhiều  hơn  HS nhưng không có lớp nào có  học sinh,  là giá trị không hợp lí.


Câu 5:

b) Hãy chỉ ra các dữ liệu mà bạn ấy thu thập được trong bảng.

Xem đáp án

b) Các dữ liệu mà Mai thu thập được:

Loại kem

Số khách hàng thích

Dâu

Khoai môn

Sầu riêng

Sô cô la

Vani


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

Phùng Thị Lan Chi

P

3 tháng trước

Phùng Thị Lan Chi

Bình luận


Bình luận