Dạng 1. Thực hiện phép cộng có đáp án

  • 655 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Tính (-315) + (-15)

Xem đáp án

(-315) + (-15) = -(|-315| + |-15|) = -(315 + 15) = -330


Câu 3:

Tính (-315) + (-15)

Xem đáp án

(-315) + (-15) = -(|-315| + |-15|) = -(315 + 15) = -330


Câu 4:

Tính (-215) + 125

Xem đáp án

(-215) + 125 = -(|-215| - 125) = -(215 - 125) = -90


Câu 5:

Tính (-200) + 200

Xem đáp án
(-200) + 200 = 0 (200 và -200 là hai số đối nhau)

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận