Bài tập: Đoạn thẳng chọn lọc, có đáp án

  • 1734 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ dưới đây:

Trắc nghiệm: Đoạn thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Đáp án là A

Các đoạn thẳng có trên hình vẽ là: MN; MQ; NQ; ML; LP; MP; NP


Câu 2:

Cho G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK. Hỏi trong ba điểm G, H, K, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại:

Xem đáp án

Đáp án là A

Vì G là một điểm thuộc đoạn thẳng HK nên G nằm giữa hai điểm H và K.


Câu 3:

Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có bao nhiêu điểm chung?

Xem đáp án

Đáp án là A

Nếu một đoạn thẳng cắt một tia thì đoạn thẳng và tia có duy nhất một điểm chung.


Câu 5:

Cho ba đoạn thẳng AB, BC, CA và đường thẳng a. Đường thẳng a có thể cắt nhiều nhất bao nhiêu đoạn thẳng ?

Xem đáp án

Đáp án là C

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Với ba đoạn thẳng AB, BC, CA và đường thẳng a thì đường thẳng a có thể cắt nhiều nhất hai đoạn thẳng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận