Bài tập: Làm quen với số âm chọn lọc, có đáp án

  • 3197 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Điểm gốc trong trục số là điểm nào

Xem đáp án

Đáp án là A

Trong trục số: Điểm 0 được gọi là điểm gốc của trục số.


Câu 2:

Điểm -4 cách điểm 4 bao nhiêu đơn vị?

Xem đáp án

Đáp án là B

    + Điểm -4 cách điểm 0 là 4 đơn vị.

    + Điểm 4 cách điểm 0 là 4 đơn vị.

Vậy điểm -4 cách điểm 4 là 8 đơn vị.


Câu 3:

Những điểm cách điểm 2 ba đơn vị là?

Xem đáp án

Đáp án là C

    + Điểm -1 cách điểm 2 là 3 đơn vị.

    + Điểm 5 cách điểm 2 là 3 đơn vị.

Vậy điểm -1 và 5 cách điểm 2 là 3 đơn vị.


Câu 4:

Chiều từ trái sang phải trong trục số được gọi là?

Xem đáp án

Đáp án là B

Trong trục số: Chiều từ trái sang phải trong trục số được gọi là chiều dương (thường được đánh dấu bằng mũi tên)


Câu 5:

Trên trục số, những điểm nằm giữa các điểm – 5 và – 2 là:

Xem đáp án

Đáp án là D

Những điểm nằm giữa các điểm – 5 và – 2 trên trục số là: - 4; - 3


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Pích-Ngọk >:VV

Tạm ổn....

Bình luận


Bình luận

Tam Nguyen
18:50 - 16/11/2023

Câu 3