Bài tập: Nhân hai số nguyên cùng dấu chọn lọc, có đáp án

  • 2460 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tính (-42).(-5) được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có: (-42).(-5) = |-42|.|-5| = 42.5 = 210


Câu 2:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án là B

    • (-20).(-5) = 100 nên A sai.

    • (-50).(-12) = 600 nên B đúng.

    • (-18).25 = -(18.25) = -450 ≠ -400 nên C sai.

    • 11.(-11) = -121 ≠ -1111 nên D sai.


Câu 3:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án là C

    • (-19).(-7) > 0, A đúng vì tích hai số nguyên cùng dấu là một số nguyên dương.

    • 3.(-121) < 0, B đúng vì tích hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm.

    • 45.(-11) = -465 > -500 nên C sai.

    • 46.(-11) = -506 < -500 nên D đúng.


Câu 4:

Khi x = -12, giá trị của biểu thức (x - 8).(x + 7) là số nào trong bốn số sau:

Xem đáp án

Đáp án là B

Thay x = -12 vào biểu thức (x - 8).(x + 7) ta được:

(-12 - 8).(-12 + 7) = (-20).(-5) = 20.5 = 100


Câu 5:

Tích (-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3) bằng:

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có: (-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3).(-3) = -37 =-37


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

nguyễn kiêm hiệu
21:05 - 03/03/2021

bài thi này hay quá ạ.

Taba Nika
19:45 - 14/11/2023

Dễ