Bài tập: Nửa mặt phẳng chọn lọc, có đáp án

  • 1950 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng?

Xem đáp án

Đáp án là D

Các hình ảnh trang sách, sàn nhà, mặt bàn đều là hình ảnh của mặt phẳng


Câu 2:

Cho hình vẽ sau, chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta thấy đoạn thẳng PQ cắt đường thẳng a nên P và Q là hai điểm thuộc hai mặt phẳng đối nhau bờ a.


Câu 3:

Cho hình vẽ sau. Chọn đáp án sai

Trắc nghiệm: Nửa mặt phẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Xem đáp án

Đáp án là D

Trắc nghiệm: Nửa mặt phẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Ta thấy hai điểm C và D thuộc hai mặt phẳng đối nhau bờ a vì đoạn thẳng CB cắt đường thẳng a nên đáp án A đúng.

Ta thấy hai điểm C và E thuộc hai mặt phẳng đối nhau bờ a vì đoạn thẳng CE cắt đường thẳng a nên đáp án C đúng.

Ta thấy hai điểm D và E thuộc cùng một mặt phẳng bờ a vì đoạn thẳng DE không cắt đường thẳng a nên đáp án B đúng.


Câu 4:

Gọi C là điểm nằm giữa hai điểm A và B. Lấy điểm O không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ ba tia OA, OB, OC. Hỏi tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Xem đáp án

Đáp án là C

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Vì C nằm giữa A và B nên tia OC cắt đoạn AB tại C

Suy ra, tia OC nằm giữa hai tia OA và OB


Câu 5:

Cho bốn điểm A, B, C, D không nằm trên đường thẳng a, trong đó A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia. Hỏi đường thẳng a cắt bao nhiêu đoạn thẳng?

Xem đáp án

Đáp án là B

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Vì A và B thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ a, còn C và D thuộc nửa mặt phẳng kia nên:

A và C nằm ở hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng a nên a cắt đoạn AC

A và D nằm ở hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng a nên a cắt đoạn AD

B và C nằm ở hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng a nên a cắt đoạn BC

B và D nằm ở hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng a nên a cắt đoạn BD

Vậy đường thẳng a cắt 4 đoạn thẳng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

yuu chan
09:55 - 02/07/2022

1d

yuu chan
09:55 - 02/07/2022

2a

yuu chan
09:55 - 02/07/2022

3d

yuu chan
09:55 - 02/07/2022

4c

yuu chan
09:55 - 02/07/2022

5b