Bài tập: Tập hợp các số nguyên chọn lọc, có đáp án

  • 2061 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có tập hợp số nguyên kí hiệu là Z


Câu 2:

Số đối của -3 là:

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có số đối của -3 là 3


Câu 3:

Chọn câu sai?

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có:

    + Tập hợp các số nguyên Z = {...; -2; -1; 0; 1; 2; ...} nên C đúng, D sai.

    + Tập hợp các số tự nhiên N = {0; 1; 2; 3; ...} và các số tự nhiên khác 0 N* = {1; 2; 3; ...} nên N ⊂ Z; N* ⊂ Z do đó A, B đúng.


Câu 4:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có -10 ∈ Z vì -10 là số nguyên âm nên D đúng.


Câu 5:

Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là:

Xem đáp án

Đáp án là C

Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là điểm nằm bên trái -1 và cách điểm -1 ba đơn vị.

Trắc nghiệm: Tập hợp các số nguyên - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Điểm nằm bên trái điểm -1 và cách điểm -1 ba đơn vị là điểm -4

Nên điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là -4.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

bac ho vi dai

Bình luận


Bình luận

Hoàng Thị Thu Hà
16:12 - 19/12/2021

Iphone 13

Ảnh đính kèm