Bài tập: Tập hợp các số tự nhiên chọn lọc, có đáp án

  • 5342 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là?

Xem đáp án

Đáp án là A

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N


Câu 2:

Số tự nhiên liền sau số 2018 là

Xem đáp án

Đáp án là C

Số tự nhiên liền sau số 2018 là 2018 + 1 = 2019


Câu 3:

Số tự nhiên nhỏ nhất là?

Xem đáp án

Đáp án là D

Tập hợp các số tự nhiên là N = {0; 1; 2; 3; 4; ....}

Nên số tự nhiên nhỏ nhất là 0.


Câu 4:

Số tự nhiên liền trước số 1000 là?

Xem đáp án

Đáp án là A

Số tự nhiên liền trước số 1000 là 1000 - 1 = 999


Câu 5:

Cho hai số tự nhiên 99; 100. Hãy tìm số tự nhiên a để ba số đó lập thành ba số tự nhiên liên tiếp?

Xem đáp án

Đáp án là D

Số liền trước số 99 là số 98 nên có ba số tự nhiên liên tiếp là 98; 99; 100.

Số liền sau số 100 là số 101 nên có ba số tự nhiên liên tiếp là 99; 100; 101.


4.5

Đánh giá trung bình

75%

25%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hien Idol

cũng tạm

2 năm trước

Mia Machiro

Hay quá đi

1 năm trước

yuu chan

V

11 tháng trước

Vu Xuân Thiện Thien

Bình luận


Bình luận

Vu Huong Goang
08:31 - 18/06/2021

Thoi gian la bao nhieu

Nguyễn Minh Quang
15:08 - 22/06/2021

bài dễ quá

Vinh Le
15:10 - 26/09/2021

mong admin cho ấn lại kết quả khi bị ấn nhầm,bài khá hay

bich nguyet duong
14:43 - 16/10/2021

hay và rất dễ ạ