IV. Writing

  • 2965 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question. ‘I'll buy you a new bicycle if you stop eating junk food,' said Lam's mother.

Xem đáp án

Đáp án A

Dịch: Mẹ của Lam hứa sẽ mua cho anh một chiếc xe đạp mới nếu anh ngừng ăn đồ ăn vặt.


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question.  'You will boost your immune system if you exercise regularly,' said Tam.

Xem đáp án

Đáp án B

Dịch: Tâm nói rằng chúng tôi sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch nếu chúng tôi tập thể dục thường xuyên.


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question. 'Mai will recover quickly if she follows the doctor's advice, said Mai's father.

Xem đáp án

Đáp án C

Dịch: Cha của Mai cho biết cô sẽ hồi phục nhanh chóng nếu làm theo lời khuyên của bác sĩ.


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question. 'You should exercise more in order to keep fit,' said Anna.

Xem đáp án

Đáp án D

Dịch: Anna khuyên chúng tôi tập thể dục nhiều hơn để giữ dáng.


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

Question. ‘You should eat lots of fruit so as not to get colds all the time,' said my doctor.

Xem đáp án

Đáp án A

Dịch: Bác sĩ khuyên tôi nên ăn nhiều trái cây để không bị cảm lạnh mọi lúc.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận