Cách Phân tích một số ra thừa số nguyên tố cực hay, có lời giải

  • 1685 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 2:

a) Tìm số tự nhiên k để 3.k là số nguyên tố

Xem đáp án

a) Để 3.k là số nguyên tố thì 3.k chỉ có ước là 3 và 1 nên k = 1


Câu 3:

b) Thay chữ số vào dấu * để được số nguyên tố: 5* ; 9*

Xem đáp án

b) 59 là số nguyên tố vậy * = 9

97 là số nguyên tố vậy * = 7


Câu 4:

Phân tích số 60 ra thừa số nguyên tố, từ đó tìm tập hợp Ư(60) và đếm xem 60 có bao nhiêu ước số?

Xem đáp án

Cách Phân tích một số ra thừa số nguyên tố cực hay, có lời giải | Toán lớp 6

Suy ra 60= 2.2.3.5 =22.31.51.

Như vậy, số 60 đã được phân tích ra thừa số nguyên tố.

Từ ví dụ trên ta có một số nhận xét sau:

• Khi viết, các thừa số nguyên tố được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

• Ư(60) = {1;2;3;4;5;6;10;12;15;20;30;60}

• Số 60 có tất cả (2+1)(1+1)(1+1) = 3.2.2 = 12 ước số


Câu 5:

Trong các số sau, số nào là số nguyên tố: 2, 4, 13, 19, 25, 31

Xem đáp án

Đáp án: C

A. 2, 4, 13, 19, 31 → Sai vì 4 ⋮ 2; số 4 không phải là số nguyên tố vì ngoài 1 và 4 thì 4 còn có ước là 2

B. 4, 13, 19, 25, 31 tương tự câu a ta có 4 là hợp số; và 25 không phải số nguyên tố vì 25 ngoài 1 và 25 thì 25 còn có ước là 5.

C. 2, 13, 19, 31 → Đúng

D. 2, 4, 13, 19 → Sai vì 4 ⋮ 2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận