Dạng bài tập về Phép cộng và phép nhân trên tập hợp số tự nhiên cực hay (có đáp án)

  • 2636 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Le Sinh
09:20 - 30/09/2020

bftyhtrhytyhgtrf

my trần
12:22 - 31/12/2020

câu 1:(81 + 19) + 243 = 100 + 243 = 343

my trần
12:24 - 31/12/2020

câu 1 81 + 243 + 19 = (81 + 19) + 243 = 100 + 243 = 343

my trần
12:24 - 31/12/2020

câu 2: 168 + 79 + 132 = (168 + 132) + 79 = 300 + 79 = 379

my trần
12:24 - 31/12/2020

câu 3: 5 . 25 . 2 . 16 . 4 = (5 . 2)(25.4) . 16 = 10 . 100. 16 = 16000