Dạng bài tập về Phép trừ và phép chia trên tập hợp số tự nhiên cực hay có đáp án

  • 2350 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Tìm số tự nhiên x, biết:

b) 12 . (x – 1) = 0

Xem đáp án

b) 12 . (x-1) = 0

x-1 = 0 : 12

x-1 = 0

x = 1

Vậy x = 1


Câu 3:

Tìm số tự nhiên x, biết:

c) (x – 47) – 115 = 0

Xem đáp án

c) (x – 47) – 115 = 0

(x – 47) = 115

x = 115 +47

x = 162

vậy x = 162


Câu 4:

Tìm số tự nhiên x, biết:

d) 6 . x – 5 = 613

Xem đáp án

d) 6 . x – 5 = 613

6 . x = 613 + 5

6 . x = 618

x = 618 : 6

x = 103

Vậy x = 103


Câu 5:

Tìm số tự nhiên x, biết:

e) 0 : x = 0

Xem đáp án

e) 0 : x = 0

0 chia cho mọi số tự nhiên khác 0 đều bằng 0

nên x ∈ N*


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Giau Le
10:00 - 10/07/2023

gfdg