Dạng bài tập về Thứ tự thực hiện phép tính cực hay, có lời giải

  • 2340 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Tính biểu thức

a) 5.42 – 18:32

Xem đáp án

a) 5.42 – 18:32=5.16 – 18:9 = 80-2 = 78


Câu 2:

Tính biểu thức

b) 33.18-33.12 

Xem đáp án

b) 33.18-33.12 = 27.18 -27.12 = 27.(18 – 12) = 27.6 = 162


Câu 3:

Tính biểu thức 

c) 39.213 +87.39 

Xem đáp án

c) 39.213 +87.39 = 39.(213+87) = 39.300 = 11700


Câu 4:

Tính biểu thức

d)80-130-12-42

Xem đáp án

d) 80-130-12-42= 80 - [130-82] = 80 - [130-64] = 80-66 = 14


Câu 5:

Tính biểu thức

a){[(16+4):4]-2}.6

Xem đáp án

a){[(16+4):4]-2}.6 = {[20:4]-2}.6 ={5-2}.6 = 3.6 =18


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Quỳnh Nga Trần
21:29 - 14/10/2020

78

hà phạm
21:40 - 18/07/2023

gfgdfdđgfffffffffffffggggddgfdgggggggggggg

hà phạm
21:40 - 18/07/2023

78

hà phạm
21:40 - 18/07/2023

162

hà phạm
21:41 - 18/07/2023

11700

hà phạm
21:41 - 18/07/2023

14