Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

Hien Idol

rất tốt

Bình luận


Bình luận

Chi lê
22:12 - 02/01/2021

Trả lời ở đâu ạ ?

Hien Idol
21:27 - 01/03/2021

đầu tiên là bấm chỗ bắt đầu làm bài rồi sau đó bấm chỗ xem đáp án

Ảnh đính kèm

Hien Idol
21:29 - 01/03/2021

rất nhiều đề thi