0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Votue bmt
19:04 - 11/06/2023

Câu 4 : Đáp án là C - Hà Nội

Hà Thị Bé
22:07 - 10/03/2024

câu 9: B

Phạm Đạt
08:31 - 30/04/2024

Câu 20 D
Đồi núi lại nuôi trồng thủy sản ??