Đề kiểm tra giữa học kì 1 Địa lí 12 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 4935 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Biển Đông có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Các bộ phận thuộc vùng biển nước ta theo thứ tự từ trong ra ngoài là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Ở vùng biển này nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn về thăm dò, khai thác, bảo vệ và quản lí tài nguyên thiên nhiên là vùng

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Ở nước ta thời tiết mùa đông bớt lạnh khô, mùa hè bớt nóng bức là nhờ

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Vùng biển nước ta rộng bao nhiêu km2?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận