Đề kiểm tra Vật lí 8 giữa học kì 1 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 1542 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một con tàu đang chạy trên mặt biển. Trong các câu mô tả sau đây, câu nào không đúng?

Xem đáp án

Dựa vào lí thuyết:

- Vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc.

- Vị trí của vật so với vật mốc không thay đổi theo thời gian thì ta nói vật đứng yên so với vật mốc.

A. Đúng – Vật mốc được chọn là hành khách, vị trí của hành khách không thay đổi theo thời gian so với toa tàu => Tàu đứng yên so với hành khách.

B. Đúng – Vật mốc được chọn là mặt nước, vị trí của hành khách thay đổi theo thời gian so với mặt nước => Tàu chuyển động so với mặt nước.

C. Đúng – Vật mốc được chọn là chiếc tàu đánh cá đang chạy ngược chiều trên biển, vị trí của hành khách thay đổi theo thời gian so với tàu đánh cá => Tàu chuyển động so với tàu đánh cá.

D. Sai – Vật mốc được chọn là người lái tàu, vị trí của hành khách không thay đổi theo thời gian so với người lái tàu => Tàu đứng yên so với người lái tàu.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Thả rơi một viên bi sắt rơi từ trên cao xuống đất, nếu bỏ qua sức cản của không khí thì quỹ đạo chuyển động của viên bi là

Xem đáp án

Quỹ đạo chuyển động của một vật là đường mà vật chuyển động vạch ra trong không gian. Thả vật viên bi sắt từ trên cao xuống thì đường mà viên bị vạch ra trong không gian là đường thẳng nên quỹ đạo chuyển động của viên bị là quỹ đạo thẳng.

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Dạng chuyển động của đầu kim đồng hồ là

Xem đáp án

Quỹ đạo chuyển động của một vật là đường mà vật chuyển động vạch ra trong không gian.

Khi đầu kim đồng hồ chuyển động thì đầu kim sẽ vạch ra trong không gian một đường tròn nên quỹ đạo chuyển động của đầu kim đồng hồ là quỹ đạo tròn.

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Một hành khách ngồi trên đoàn tàu A nhìn qua cửa sổ thấy đoàn tàu B bên cạnh và nhà ga đều chuyển động như nhau. Nhận xét nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Khi đề bài không nói tới vật mốc thì ta ngầm hiểu Trái Đất và những vật gắn với Trái Đất là vật mốc. => Nhà ga là vật mốc.

Từ tàu A nhìn thấy tàu B và nhà ga chuyển động như nhau => vị trí của tàu B giống vị trí nhà ga (vật mốc) so tàu A => tàu B và nhà ga đứng yên, tàu A chuyển động.

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Bố đang chở Nam bằng xe máy đến trường học. Nếu nói Nam đang đứng yên thì vật được chọn làm mốc là

Xem đáp án

Dựa vào lí thuyết:

- Vị trí của vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian thì vật chuyển động so với vật mốc.

- Vị trí của vật so với vật mốc không thay đổi theo thời gian thì ta nói vật đứng yên so với vật mốc.

A. Sai – Vật mốc được chọn là hàng cây, vị trí của Nam so với hàng cây thay đổi theo thời gian => Nam chuyển động so với hàng cây.

B. Đúng – Vật mốc được chọn là xe máy, vị trí của Nam so với xe máy không thay đổi theo thời gian => Nam đứng yên so với xe máy.

C. Sai – Vật mốc được chọn là mặt đường, vị trí của Nam so với mặt đường thay đổi theo thời gian => Nam chuyển động với mặt đường.

D. Sai – Vật mốc được chọn là ngôi nhà, vị trí của Nam so với ngôi nhà thay đổi theo thời gian => Nam chuyển động với ngôi nhà.

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận