Đề thi giữa kì 2 Công nghệ 9 có đáp án (Đề 1)

  • 1865 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Người ta lựa chọn phương pháp lắp đặt và thiết bị điện khi:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Chọn đáp án đúng: Trước đây, mạng điện trong nhà thường được lắp đặt nổi ở:

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Đối với mạng điện lắp đặt dây dẫn kiểu nổi, bảng điện cách mặt đất:

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Kiểm tra dây dẫn điện là kiểm tra yếu tố nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Chọn đáp án sai: Các đầu dây nối của ổ cắm điện phải:

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận