Đề thi giữa kì 2 Địa Lí 12 (Đề 1)

  • 6772 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho bảng số liệu:

Đề kiểm tra 45 phút Địa Lí 12 Học kì 2 (Đề 1 - có đáp án và thang điểm chi tiết)

Dựa vào kết quả xử lí số liệu từ bảng trên, hãy cho biết loại hình giao thông vận tải nào có tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển cao nhất trong giai đoạn 2000-2014 ở nước ta:

Xem đáp án

Chọn: B.

tốc độ tăng trưởng khối lượng hàng hóa vận chuyển:

Đường sắt = 114,7%

Đường bộ = 568,4%

Đường biển = 378,7%

Đường hàng không = 447,0%

 


Câu 2:

Vùng trồng dừa lớn nhất nước ta hiện nay:

Xem đáp án

Chọn: A.

Nhờ điều kiện khí hậu và đất đai thuận lợi, Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trồng dừa lớn nhất nước ta hiện nay.

 


Câu 3:

 Điều kiện ít hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực cộng nghiệp ở nước ta hiện nay là:

Xem đáp án

Chọn: D.

Điều kiện ít hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực cộng nghiệp ở nước ta hiện nay là cơ sở vật chất kĩ thuật và hạ tầng nước ta còn hạn chế.

 


Câu 4:

Hai vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta là:

Xem đáp án

Chọn: C.

Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là 2 vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước ta.

 


Câu 5:

Đặc trưng không phải của nền nông nghiệp hàng hóa là

Xem đáp án

Chọn: D.

Sản xuất chuyên canh một hoặc một số ít loại nông sản không phải là đặc trưng của nền nông nghiệp hàng hóa.

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bông Võ Thị
11:49 - 20/03/2024

C5 D