Ngữ pháp: Động từ khuyết thiếu "Might"

  • 636 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Put might/ might not into the brackets.

might

might not

Nam practices English every day.

=>Nam … pass the English exam.

Xem đáp án

Trả lời:

Nam practices English every day.( Nam thực hành tiếng Anh mỗi ngày.)

=> Nam __________ pass the English exam. (Nam __________ vượt qua kỳ thi tiếng Anh.)

Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta sử dụng từ might (có thể ) là phù hợp nhất.

=> Nam might pass the English exam.


Câu 2:

 

might

might not

The weather is nice today. It is sunny now.

=>It …rain today.

Xem đáp án

Trả lời:

The weather is nice today. It is sunny now.( Thời tiết hôm nay đẹp. Bây giờ trời đang nắng.)

=>It ________rain today.(Trời________mưa hôm nay.)

Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta sử dụng từ might not (có thể không) là phù hợp nhất.

=>It might not rain today.


Câu 3:

 

might

might not

My father went home when it rained last night. He was wet.

=>My father … get sick.

Xem đáp án

Trả lời:

My father went home when it rained last night. He was wet. ( Bố tôi về nhà khi trời mưa đêm qua.Ông bị ướt.)

=>My father _________ get sick.( Cha tôi_________ bị ốm.)

Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta sử dụng từ might (có thể ) là phù hợp nhất.

=>My father might get sick


Câu 4:

 

might

might not

He is late for school this morning.

=>He … sleep early last night.

Xem đáp án

Trả lời:

He is late for school this morning. (Sáng nay anh ấy đi học muộn.)

=>He _________ sleep early last night. (Anh ấy_________ ngủ sớm vào đêm qua.)

Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta sử dụng từ might not (có thể không) là phù hợp nhất.

=>He might not sleep early last night.


Câu 5:

 

might

might not

I forgot lock my house before going out.

=>Somebody … enter my house.

Xem đáp án

Trả lời:

I forgot lock my house before going out. (Tôi quên khóa nhà trước khi ra ngoài.)

=>Somebody________ enter my house. (ai đó_________ vào nhà tôi)

Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta sử dụng từ might (có thể) là phù hợp nhất.

=>Somebody might enter my house.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận