Tập hợp N và tập N*, thứ tự trong tập hợp số tự nhiên (có đáp án)

  • 3587 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà 8 : x = 2

Xem đáp án

Ta có 8 : x = 2

x = 8 : 2

x = 4

A = {4}

Đáp án A


Câu 2:

Viết tập hợp B các số tự nhiên mà x + 3 < 5

Xem đáp án

Ta có: x + 3 < 5

x < 5 – 3

x < 2 mà x là số tự nhiên nên x = 0 và x = 1

Vậy B = {0;1}

Đáp án C


Câu 3:

Tập hợp D các số tự nhiên mà x : 2 = x : 4

Xem đáp án

Ta có:

x : 2 = x : 4

Nên x = 0

Vậy D = {0}

Đáp án A


Câu 4:

Cho các số tự nhiên 199; 1000; a (a ∈ N* )

Hãy viết số tự nhiên liền sau của mỗi số

Xem đáp án

Số tự nhiên liền sau của

199 là 199 + 1 = 200

1000 là 1000 + 1 = 1001

a là a+ 1.

Đáp án C


Câu 5:

Cho các số tự nhiên 199; 1000; a (a ∈ N* )

Hay viết số tự nhiên liền trước của mỗi số

Xem đáp án

Số tự nhiên liền trước của

199 là 199 – 1 = 198

1000 là 1000 – 1 = 999

a là a -1

Đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

3 năm trước

Bùi Thị Linh

3 năm trước

Đỗ Trương Phương Thảo

3 năm trước

tram hoang thanh

good

3 năm trước

Hien Idol

rất tốt

3 năm trước

Ngô Bích Ngọc

Bình luận


Bình luận

Ly nhỏ
19:20 - 23/07/2020

úi zời

Ngô Bích Ngọc
17:20 - 08/09/2020

Viết câu trả lời vào đâu ạ

Hien Idol
19:23 - 02/03/2021

ko cần viết

Bùi Mai Tiến
21:18 - 19/01/2021

hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy.