5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hoàng M. Cường 6B

quá kém
H

9 tháng trước

Hoa Pham Gia

Bình luận


Bình luận

Phạm Thị Hoa
21:02 - 11/05/2021

Câu 1: Đáp án là -137/60

Phạm Thị Hoa
21:04 - 11/05/2021

Câu 2: Đáp án là -52/13

Phạm Thị Hoa
21:05 - 11/05/2021

Câu 3: Đáp án là 1/2

Phạm Thị Hoa
21:06 - 11/05/2021

Câu 4: Đáp án là -1/30

Phạm Thị Hoa
21:09 - 11/05/2021

Câu 5: Đáp án là x=-3/10