Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 tháng trước

Hoàng M. Cường 6B

quá kém

Bình luận


Bình luận

Phạm Thị Hoa
21:02 - 11/05/2021

Câu 1: Đáp án là -137/60

Phạm Thị Hoa
21:04 - 11/05/2021

Câu 2: Đáp án là -52/13

Phạm Thị Hoa
21:05 - 11/05/2021

Câu 3: Đáp án là 1/2

Phạm Thị Hoa
21:06 - 11/05/2021

Câu 4: Đáp án là -1/30

Phạm Thị Hoa
21:09 - 11/05/2021

Câu 5: Đáp án là x=-3/10

Phạm Thị Hoa
21:11 - 11/05/2021

Câu 6: Đáp án là -1,3 và 3,7

Phạm Thị Hoa
21:13 - 11/05/2021

Câu 7: Đáp án là 2400m

Phạm Thị Hoa
21:17 - 11/05/2021

Câu 8: Đáp án là 960m2

Phạm Thị Hoa
21:20 - 11/05/2021

Câu 9: Đáp án là 120

Phạm Thị Hoa
21:25 - 11/05/2021

Câu 10: Đáp án là OYy có là tia phân giác của góc mOp vì Oy nằm giữa Om và Op; mOy=yOp=30

Phạm Thị Hoa
21:26 - 11/05/2021

Câu 11: Đáp án là A=B

Huong Thi
19:31 - 16/05/2021

-137/60

Nguyễn Hải Đông
18:55 - 16/03/2022

hh