Trắc nghệm Toán 6 bài 10 ( có đáp án ) : Phép nhân phân số và tính chất cơ bản

  • 450 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Muốn nhân  hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.                 

Phân số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó.                          

Phân số nào nhân với 0 cũng bằng 0     

Vậy cả A, B, C đều đúng.


Câu 2:

Chọn đáp án đúng nhất.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số nên B sai, A đúng.              

Phân số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó nên D sai.       

Phân số nào nhân với 0 cũng bằng 0 nên C sai.


Câu 3:

Phép nhân phân số có những tính chất nào?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Phép nhân phân số cũng có các tính chất tương tự phép nhân số tự nhiên như tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất nhân phân phối.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Phép nhân phân số cũng có các tính chất tương tự phép nhân số tự nhiên như tính chất giao hoán, tính chất kết hợp, tính chất nhân phân phối.


Câu 5:

Tính 5834

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

5834=5.38.4=1532


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận