Trắc nghiệm Alat - Các ngành công nghiệp trọng điểm (Trang 22 Atlat Địa lí Việt Nam)

  • 2151 lượt thi

  • 61 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết ngành dệt, may có ở các trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết ngành da, giày có ở các trung tâm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận