Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 10: Địa lí các vùng kinh tế có đáp án

  • 789 lượt thi

  • 270 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vị trí địa lí của Đồng bằng sông Hồng không có đặc điểm

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Trong 7 vùng kinh tế của cả nước, Đồng bằng sông Hồng có

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Khó khăn lớn nhất về mặt tự nhiên đối với Đồng bằng sồng Hồng là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận