Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 2: Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam

  • 1274 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Điểm cực Bắc của nước ta nằm ở xã

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Bộ phận của vùng biển nước ta được xem như phần lãnh thổ trên đất liền là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Nước ta nằm ở

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Điểm cực Nam của khung hệ tọa độ địa lí nước ta ở vĩ độ

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Địa Lý
07:15 - 05/05/2023

Đáp án lỗi, đúng là D

Địa Lý
07:04 - 05/05/2023

Đáp án lỗi, đúng là D