Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 3: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

  • 1493 lượt thi

  • 237 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong diện tích lãnh thổ nước ta, đồi núi chiếm khoảng

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Địa hình nước ta có hai hướng chính là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Khu vực đồi núi của nước ta không phải là nơi có

Xem đáp án

Chọn đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Hữu Tiền

Bình luận


Bình luận