Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 4: Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

  • 717 lượt thi

  • 87 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Nguyên tắc sử dụng và phát triển rừng theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Ý nghĩa to lớn của rừng đối với môi trường là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng của nước ta suy giảm nhanh là do

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Mặc dù tổng diện tích rừng tăng trở lại, nhưng tài nguyên rừng vẫn bị suy thoái, vì

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận