Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 5: Địa lý dân cư

  • 752 lượt thi

  • 98 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nước ta có dân số đông thể hiện ở

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Quy mô dân số nước ta hiện nay

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 3:

Thời kì diễn ra sự bùng nổ dân số ở nước ta là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Ở Đông Nam Á, nước có dân số nhiều hơn nước ta là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Tỉ suất gia tăng tự nhiên dân số đã giảm, nhưng số dân nước ta vẫn còn tăng nhanh, nguyên nhân là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận