Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 5: Liên minh Châu Âu (EU) có đáp án

  • 612 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 3:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với EU?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng với EU từ khi thành lập đến nay?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận