Trắc nghiệm Chuyên đề Địa lí 12 Chủ đề 9: Khu vực Đông Nam Á có đáp án

  • 364 lượt thi

  • 59 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Về tự nhiên, Đông Nam Á lục địa có

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Khu vực Đông Nam Á bao gồm

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Đông Nam Á có vị trí địa - chính trị rất quan trọng vì

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 4:

Đông Nam Á biển đảo không phải là khu vực

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Trừ một bộ phận phía Bắc Mi-an-ma, phần lãnh thổ còn lại của khu vực Đông Nam Á nằm hoàn toàn trong

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận