Thi Online Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 1. Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế n2, nh3, hno3, muối nitrat có đáp án

Trắc nghiệm chuyên đề Hóa 11 Chủ đề 1. Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế n2, nh3, hno3, muối nitrat có đáp án

  • 742 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Có thể thu được nitơ từ phản ứng nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Ở nhiệt độ thường, khí nitơ khá trơ về mặt hóa học. Nguyên nhân là do

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Trong các phản ứng sau, phản ứng nào NH3 đóng vai trò là chất oxi hóa ?

Xem đáp án
Đáp án: D

Câu 4:

Dãy các chất đều phản ứng với NH3 trong điều kiện thích hợp là :

Xem đáp án
Đáp án: A

Câu 5:

Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế HNO3 từ

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận