Bài tập rèn luyện

  • 630 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hợp chất X có CTPT C4H8. Xác định các đông phân cấu tạo của X

Xem đáp án

Ta có: Δ = (2.4+2-8)/2= 1 có 1 lk π hoặc 1 vòng có 2 dạng mạch cacbon:

- Mạch hở có 1 liên kết đôi trong phân tử

+ Mạch chính 4C: C-C-C-C viết được 2 TH đồng phân vị trí nối đôi:

CH2 = CH-CH2 –CH3 và CH3 - CH=CH –CH3

Media VietJack

- Mạch vòng và chỉ có liên kết đơn

 Media VietJackMedia VietJack

Vậy có 5 đồng phân.

Câu 2:

Tổng số liên kết π và vòng ứng với công thức C5H11O2ClN2 là

Xem đáp án

Độ bất bão hòa Δ = (5.2-11+2-1+1.2)/2 =1

Nên phân tử có 1 nối đôi hoặc 1 vòng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận