Trắc nghiệm: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) và Liên Bang Nga

  • 2108 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Miền Tây Trung Quốc là nơi có

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/87, địa lí 11 cơ bản.

Chọn: C


Câu 2:

Trung Quốc phát triển các ngành công nghiệp ở nông thôn chủ yếu dựa trên những thế mạnh nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/95, địa lí 11 cơ bản.

Chọn: D


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng với tự nhiên miền Đông Trung Quốc?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/87, địa lí 11 cơ bản.

Chọn: D


Câu 4:

Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển công nghiệp ở nông thôn Trung Quốc là

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/95, địa lí 11 cơ bản.

Chọn: A


Câu 5:

Kiểu khí hậu nào sau đây phổ biến ở miền Tây Trung Quốc?

Xem đáp án

Hướng dẫn: SGK/87, địa lí 11 cơ bản.

Chọn: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận