Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 (có đáp án): Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả (Mới nhất)

  • 499 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Quy trình nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả gồm mấy bước?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Quy trình nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả gồm 2 bước:

+ Bước 1: Quan sát, ghi chép các đặc điểm hình thái của sâu, triệu chứng bệnh hại.

+ Bước 2: Ghi các nhận xét sau khi quan sát


Câu 2:

Câu 2. Bước 1 của quy trình nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Quy trình nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả gồm 2 bước:

+ Bước 1: Quan sát, ghi chép các đặc điểm hình thái của sâu, triệu chứng bệnh hại.

+ Bước 2: Ghi các nhận xét sau khi quan sát


Câu 3:

Câu 3. Bước 2 của quy trình nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Quy trình nhận biết một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả gồm 2 bước:

+ Bước 1: Quan sát, ghi chép các đặc điểm hình thái của sâu, triệu chứng bệnh hại.

+ Bước 2: Ghi các nhận xét sau khi quan sát


Câu 4:

Câu 4. Biểu hiện của cây vải, nhãn bị bọ xít hại:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Bọ xít hút nhựa ở các mầm non và mầm hoa làm cho mép lá bị héo và cháy khô, lá chết vàng, quả non bị rụng.


Câu 5:

Câu 5. Con Rốc có kích thước như thế nào so với con Dơi thường?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Dơi phá hại nhãn, vải còn có tên là con Rốc, đặc điểm trông giống con Dơi nhưng to hơn gấp 3 – 4 lần.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận