Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 2 (có đáp án): Một số vấn đề chung về cây ăn quả (Mới nhất)

  • 272 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Câu 1. Cây ăn quả có ý nghĩa với đối tượng nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Cây ăn quả có ý nghĩa rất lớn với : con người, xã hội và thiên nhiên môi trường


Câu 2:

Câu 2. Việc trồng cây ăn quả mang lại mấy giá trị?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Giá trị đem lại từ trồng cây ăn quả là:

1. Giá trị dinh dưỡng

2. Chữa được một số loại bệnh

3. Là nguyên liệu cung cấp cho các nhà náy, xuất khẩu, …

4. Có tác dụng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.


Câu 3:

Câu 3. Giá trị đầu tiên của việc trồng cây ăn quả là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Giá trị đem lại từ trồng cây ăn quả là:

1. Giá trị dinh dưỡng

2. Chữa được một số loại bệnh

3. Là nguyên liệu cung cấp cho các nhà náy, xuất khẩu, …

4. Có tác dụng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.


Câu 4:

Câu 4. Giá trị thứ hai của việc trồng cây ăn quả là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Giá trị đem lại từ trồng cây ăn quả là:

1. Giá trị dinh dưỡng

2. Chữa được một số loại bệnh

3. Là nguyên liệu cung cấp cho các nhà náy, xuất khẩu, …

4. Có tác dụng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.


Câu 5:

Câu 5. Giá trị thứ ba của việc trồng cây ăn quả là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Giá trị đem lại từ trồng cây ăn quả là:

1. Giá trị dinh dưỡng

2. Chữa được một số loại bệnh

3. Là nguyên liệu cung cấp cho các nhà náy, xuất khẩu, …

4. Có tác dụng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận